Digitaalinen Merikarhu 2.0

  • 🡠 Takaisin
  • Hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Tavoite

Hanke selvittää automatiikan ja koneoppimisen, sekä älykkäiden järjestelmien tarjoamia
mahdollisuuksia Merikarhu-koululaivan polttoainetalouden parantamisessa ja päästöjen kustannustehokkaassa vähentämisessä. Tämän lisäksi Merikarhua kehitetään kohti modernia ja monipuolista digitaalista oppimisympäristöä, joka palvelee niin merenkulku- ja pelastusalan opiskelijoita, kuin sidosryhmien lakisääteistä harjoitustoimintaa.

Toimenpiteet

1. Älykkäät järjestelmät polttoainetalouden optimointiin

Tehtävänä on selvittää, Merikarhu-alukseen asennettavien tiedonkeruu- ja koneoppimisjärjestelmien avulla, eri muuttujien vaikutusta aluksen polttoainetalouteen ja päästöihin. Koneoppimisjärjestelmä mahdollistaa polttoaineen kulutuksen optimoinnin ja tätä kautta päästöjen vähentämisen. Samalla selvitetään mahdollisuuksia polttoaineen koostumuksen optimointiin laivakäytössä.

2. Virtuaaliset oppimisympäristöt

Tehtävänä on luoda digitaalinen oppimisympäristö, joka tukee Merikarhun käyttöä sekä
koululaivana, että sidosryhmien toimintoja tukevana harjoitusyksikkönä. Aluksesta luodaan digitaalinen malli käytettäväksi erilaisiin simulaatioihin, sekä selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa pedagogisesti toimivia simulaattoriharjoituksia, jotka linkittyvät konkreettisesti aluksella tehtäviin harjoituksiin. Tavoitteena on kehittää sataman turvallisuusharjoituksiin harjoitusmalli, joka tarvittaessa täyttää myös pandemian kaltaisia poikkeusoloja koskevat harjoitusvelvoitteet.

3. Turvallisuusharjoitukset

Tehtävänä on, yhteistyössä HaminaKotka sataman kanssa pilotoitavien kemikaalin-, öljyn- ja palontorjuntaharjoituksien kautta, kehittää toimiva kokonaissuunnitelma sataman ja sidosryhmien turvallisuusharjoituksiin. Suunnitelmissa huomioidaan Merikarhun osallistuminen harjoitustoimintaan. Pilottiharjoitusten kautta saadaan myös vahvistettua opiskelijoiden sekä aluksen henkilöstön kokemuspohjaa ja ammatillista osaamista.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 396 846 euroa, ja sen rahoittaa EU React ohjelma.
Toteutusaika on 01.09.2021 – 31.08.2023.

Hankepartnerit

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (päähakija)
– Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys

Linkki virallisille nettisivuille

 

Annukka Lehikoinen Tutkimusjohtaja, tutkimusyhdistys 050 551 9288

Toteutusaika

1.9.2021 - 31.8.2023