Merikotka edistää suomalaisen merenkulun turvallisuutta

Kotkassa toimiva Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus, joka yhdistää johtavien suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osaamista. Merikotkan erityispiirre ja merkittävä vahvuus on poikkitieteellisen tutkimuksen synnyttäminen kaikkien mukana olevien toimijoiden kanssa. Tutkimuksien tavoitteina on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä Suomenlahden ja koko Itämeren alueella.

Uudet julkaisut:

Tärkeintä on turvallisuus! Seppänen J, Lappalainen J, Salokorpi M, Leppälä T 2013. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A 46, 86 p.

publication image Tärkeintä on turvallisuus!