Merikotka edistää merenkulun turvallisuutta

Kotkassa toimiva Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus, joka yhdistää johtavien suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osaamista. Merikotkan erityispiirre ja merkittävä vahvuus on poikkitieteellisen tutkimuksen synnyttäminen kaikkien mukana olevien toimijoiden kanssa.

Uudet julkaisut:

Valdez Banda O.A., Jalonen R., Goerlandt F., Montewka J. & Kujala P. 2014. Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 15/2014.

publication image Hazard Identification in Winter Navigation