Merikotka »


OILRISK

ajankohtaista
»
työpaketit
»
partnerit
»
yhteystiedot
»
julkaisut
»
jätä palautetta
»

Linkit »  OILRISK-wiki »


             
  

Verkkosivujen sisältö edustaa julkaisijan
näkemyksiä. Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä.


OILRISK - Applications of ecological knowledge
in managing oil spill risk


OILRISK project outcomes have now been added to the new results-section at the web pages in English. You can find the results and their descriptions here.
Ekologisen tiedon merkitys öljyonnettomuuksien riskien hallinnassa

Hankkeessa arvioidaan mahdollisen öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahden ja Saaristomeren luontoarvoille ja erityisesti uhanalaisille lajeille sekä selvitetään mahdollisuuksia vähentää ympäristölle aiheutuvaa haittaa avomeri- ja rantatorjunnalla. Öljyonnettomuuden sattuessa nopea reagointi on ensiarvoisen tärkeää, joten ekologisen tiedon ja torjuntasuunnitelmien tulee olla valmiina ja ajantasaisia.

Hanke tuottaa tietoa mm. siitä, mitkä eläin- ja kasvilajit ovat suurimmassa vaarassa kärsiä onnettomuuden seurauksena ja missä nämä lajit elävät Suomenlahdella. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan karttatyökalu, joka yhdistää tietoa öljyn kulkeutumisesta ja herkistä luontoarvoista. Kartta auttaa öljyntorjuntahenkilöstöä tekemään konkreettisia päätöksiä siitä, minkälaiset öljyntorjuntaratkaisut avomerellä edesauttavat luontoarvojen suojelua, ja miten rantatorjunta tulisi järjestää luontoarvot huomioon ottaen.Rahoittajat

Hanketta rahoittavat EU:n Central Baltic Interreg IV A -rahoitusohjelma, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Kotkan kaupunki, Päijät-Hämeen liitto, Tarton yliopisto, Investment Centre of Estonia sekä Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren suojelurahasto.

Hankkeen kustannusarvio on 1 126 048 euroa. Hankkeelle myönnetyn jatkoajan myötä toteutusaika on 1.12.2009 - 31.3.2013.

financing