Visiirin loppuraportti julkaistu

Merikotka -tutkimuskeskuksen julkaisusarjan ensimmäinen suomenkielinen raportti on julkaistu. Visiiri-projektin tutkijat Patrik Kauppi (Merikotka), Emilia Luoma (Merikotka) ja Elina Multanen (Finnhub ry) kirjoittivat projektin tuloksista yhteisraportin: Toimialarajat ylittävä yhteistyö- ja innovaatioalusta tukena logistiikkasektorin vihreässä siirtymässä. (Liitteet löytyvät täältä: Visiiri_liitteet)

Julkaisussa todetaan, että logistiikka-ala on murroskohdassa, jossa jokaisen yrityksen tulee muuttua ja sopeutua parhaansa mukaan, jos se haluaa pärjätä muuttuneessa toimin­taympäristössä. Projektin tulosten perusteella erityisesti pienet logistiikka-alan yritykset tarvit­sevat tukea ja yhteistyön lisäämistä pärjätäkseen myös tulevaisuudessa. Lisäksi alu­eellisella yhteistyöllä ja jopa eri alojen yritysten yhteistyön tiivistämisellä voitaisiin saavuttaa sellaisia etuja, joita ei muuten saavuteta. Yhtenä ratkaisuna julkaisussa esitetään logistiikka-, digi- ja kiertotalousalan yhteistä yhteistyö- ja inno­vaatioalustaa, jolle projektin tulosten perusteella olisi kysyntää. Lisäksi julkaisussa esitetään tiekartta mahdollisen yhteistyö- ja innovaatioalustan kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Tutkimus rahoitettiin osana Euroopan unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia; koheesiota ja Euroopan alueita tukevalla REACT-EU elpymistuella.

 

Teksti: Emilia Luoma

Etsimme työntekijää! – KymVaKe hankkeessa kehitetään kokonaisturvallisuutta ja varautumista

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry hakee

PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ,

joka osallistuu Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen (KymVaKe) -hankkeen tutkimus- ja kehitystyöhön hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti ajalla 1.1.2024 – 31.1.2026.

KymVaKe-hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueellista ja paikallista toimialarajat ylittävää varautumisyhteistyötä. Hankkeessa keskitytään kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan vahvistamiseen erilaisten selvitysten, varautumisharjoitusten ja digitaalisten ratkaisujen avulla, erityisesti tietoliikenteen, voimahuollon ja logistiikan mahdollisissa häiriötilanteissa. Kehitämme ja testaamme uudenlaista työkalua, joka mahdollistaa kustannustehokkaiden digitaalisten ja interaktiivisten valmiusharjoitteiden rakentamisen ja toteuttamisen. Tämä työkalu tulee helpottamaan tulevaisuudessa yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten valmius- ja varautumistyötä.

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry vastaa hankkeessa harjoitustyökalun ajankohtaisten varautumisharjoitusskenaarioiden rakentamisesta sekä osallistuu työkalun suunnitteluun ja testaamiseen. Etsimme projektityöntekijää vastaamaan tämän työkokonaisuuden toteuttamisesta. Hanke tehdään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hakijalta odotamme:

 • Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa alalta, joka tukee hankkeen tavoitteita
 • Kiinnostusta kokonaisturvallisuuden ja varautumisen kehittämiseen sekä skenaariotyöhön
 • Oma-aloitteisuutta, luovuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä kykyä tuloksekkaaseen sidosryhmäyhteistyöhön

Eduksi katsomme:

 • Hyvä englannin kielen taito mahdollistaa osallistumisen kansainvälisen tutkijaverkoston toimintaan
 • Työkokonaisuuden toteuttamista edistää aiempi kokemus skenaarioiden kehittämistyöstä sekä tehtävää tukeva menetelmäosaaminen

Tarjoamme:

 • paikan asiantuntevassa hanketiimissä sekä koko työyhteisön tuen työssä onnistumiseen
 • mahdollisuuden luoda uutta yhdessä hankkeen tiimin ja sidosryhmien kanssa
 • mahdollisuuden verkostoitua ja rakentaa kumppanuuksia
 • joustavat käytännöt työn tekemiseen
 • kattavan työterveyshuollon sekä hyvät työsuhde-edut, joista voi nauttia myös vapaa-aikana

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 10.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anna.kiiski@merikotka.fi.

Lue koko hakuilmoitus tästä!