Nestemäisen maakaasun päästöjen skenaariot ja mittaus merikuljetusketjussa – loppuraportti.