Nesteytettyä maakaasua käyttävän meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästölähteitä.