Tulevaisuusresilienssi ja strateginen ennakointi: Kriisinkestävyyden harjoittelua bayeslaisella kausaalimallinnuksella