Turvallisuusasenteet ovat merenkulussa parantuneet,