Yhteistoimintaharjoitukset kehittävät matkustaja-alusten evakuointia.