OILRISK

Öljyonnettomuuden sattuessa välimatkat Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä ovat lyhyitä. Öljyn leviämisen estämiseen ei ole paljon aikaa. Siksi on tärkeää, että torjuntasuunnitelmat sekä kattava ekologinen tieto on ajan tasalla ja helposti saatavilla.

Ainutlaatuisia työkaluja

Hankkeen aikana kehitimme maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia työkaluja:

  1. Tietokannan Suomenlahdella esiintyvistä uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä.
  2. Nettikarttaohjelma OILRISK Web, johon kokosimme Suomenlahden herkimpien luontoarvojen sijainnin.
  3. Dynaaminen karttasovellus OILRISK Map Suomen etelärannikon herkistä luontoarvoista. Sovelluksen avulla voidaan määrittää kiireellisimmin suojaamista vaativat alueet öljyonnettomuuden sattuessa sekä valita näille kohteille sopivat puhdistusmenetelmät arvioitu mahdollisen öljyonnettomuuden puhdistuskustannuksia ja korvauskäytäntöjä
  4. Puhdistussuosituksen uhanalaisille luontotyypeille

Näissä työkaluissa yhdistyvät luontoarvot ja siiden suojelemisesta koituva hyöty käytännön öljyntorjuntatyöhön. Kehitimme sovellukset yhteistyössä käyttäjien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Samalla loimme yhteistyöverkostoja torjunta- ja ympäristöviranomaisten välille.

Rahoitus

Hankkeen budjetti on 1 126 048 euroa. Hanketta rahoittavat EU:n Central Baltic Interreg IV A -rahoitusohjelma, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Kotkan kaupunki, Päijät-Hämeen liitto, Tarton yliopisto, Investment Centre of Estonia sekä Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren suojelurahasto.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Helsingin yliopisto
  • Tarton yliopisto
  • Suomen ympäristökeskus
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Aalto yliopisto

 

(valokuva: Jouko Langen/Vastavalo)