RescOP

RescOP (Development of rescue operations in the Gulf of Finland) -hankkeessa edistettiin meriturvallisuutta kehittämällä vapaaehtoista meripelastustoimintaa Itäisellä Suomenlahdella.

Keskeisimpänä teemana on ollut Kronstadtin vapaaehtoisen meripelastusseuran toiminnan kehittäminen. Hankkeen aikana järjestimme kolme koulutusta Kronstadtin vapaaehtoisille meripelastajille Suomen Meripelastusseuran Bågaskärin toimintakeskuksessa. Näin Suomessa saatua tietoa ja kertyneitä taitoja levitettiin eteenpäin koko yhteisön hyväksi.

Uusi simulaatiomalli ja meripelastus-atlas

Lisäksi meriturvallisuuden kehittämiseksi ja pelastuskaluston suunnittelun tueksi hankkeessa luotiin tilastoihin ja alusten tunnistusjärjestelmätietoihin perustuva simulaatiomalli. Meripelastuksen eri toimijoille järjestettiin koulutusta ja mm. VTS-operaattoreiden yhteistoimintaa harjoiteltiin Kotkan, Pietarin ja Tallinnan kesken.
Aalto-yliopiston julkaisusarjassa julkaistiin Suomen meri- ja järvipelastustehtävistä atlas, jossa kuvataan ja analysoidaan Suomen järvi- ja merialueilla vuosina 2007-2012 tapahtuneista onnettomuuksista seuranneita etsintä-, pelastus- ja avunantotehtäviä. Ensisijaisesti tarkastellaan Suomen Meripelastusseuran suorittamia tehtäviä, mutta myös Rajavartiolaitoksen ja Pelastuslaitoksen suorittamia tehtäviä. Visualisointien ja analyysien pääasiallinen tavoite on auttaa Suomen Meripelastusseuraa, kun se tekee päätöksiä pelastusalustensa sijoittamisista.

Vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen koulutus

Osana meripelastustoimintaa kehitettiin vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen toimintoja. Hanke on osa laajempaa tavoitetta kehittää vapaaehtoisuuteen perustuvaa meripelastustoimintaa koko Itämeren alueella. Venäläisten hankepartnereiden järjestämien koulutusten kautta on saatu hankkeen aikana yli 250 vapaaehtoista öljyntorjuntajoukkojen jäsentä.
Kotkassa teimme yhteistyötä myös paikallisen meripelastusyhdistyksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa meriturvallisuutta niin, että esimerkiksi suomalaiset pienveneilijät saavat nauttia kattavasta ja luotettavasta meripelastuspalvelusta koko Itäisellä Suomenlahdella.

Hankkeen ansiosta Kronstadtin meripelastusseura sai oman pelastusaluksen.

Hanke-esite englanniksi

Video Kronstadtin meripelastusseurasta

Rahoitus

Hanketta rahoitti Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 624 994 euroa.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry. (koordinaattori)
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Aalto-yliopisto
  • Suomen meripelastusseura
  • Admiral Makarov State Maritime Academy
  • Saint-Petersburg State Marine Technical University
  • Saint-Petersburg State Unitary Enterprise PILARN
  • Committee for Nature Use Environmental Protection and Ecological Safety
  • St.Petersburg State University Division of International Baltic and Arctic projects
  • Central Marine Research & Design Institute Ltd and Regional Public Organisation ”Russian Voluntary Maritime Rescue Society of Kronstadt”

RescOP projekti esiteltiin Brysselissä

RescOP projektin tuloksia esiteltiin EU Open Days 2014 tapahtumassa 7.10.2014 järjestetyssä ENPI CBC -ohjelman työpajassa Brysselissä. Hankkeen tutkija Floris Goerlandt (Aalto yliopisto) kertoi hankkeen tuloksista ja hyvistä yhteistyökäytännöistä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä rajat ylittävässä työssä.