SAFGOF

Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan -hankkeessa toteutettiin liikennemääräskenaarioita, joiden perusteella arvioitiin onnettomuustodennäköisyyksien muutoksia ja mahdollisen öljyonnettomuuden laajuutta sekä ympäristövaikutuksia.

SAFGOF oli monitieteisten hankkeiden uranuurtaja Merikotka-tutkimuskeskuksessa.

Rahoitus

Hankkeen rahoitti EU:n aluerahoitusinstrumentti.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Helsingin yliopisto
  • Turun yliopiston 
  • Aalto yliopisto
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu