MOPO

Mobile Port

  • < Takaisin
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Mobile Port (mobiilisatama) -hankkeessa tavoitteena oli luoda uudenlainen tietokeskus satamaan. Keskus jakaa tietoa satamatoimijoille ja toimii ikään kuin lennonjohtona sataman lastivirtojen suhteen. Keskus lisää tiedonkulkua sekä vähentää ruuhkautumista, virheitä, vahinkoja ja ympäristöhaittoja.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä liikenteen sujuvuutta ja sitä kautta vähentää onnettomuusriskejä, ruuhkautumista, päästöjä ja laatukustannuksia sekä nostaa palvelutasoa. Uudet toimintamallit ja tekniikat nostavat maakunnan kilpailukykyä myös kustannustehokkuuden kautta.  Hankepilotin kohteena oli Kymenlaakson satamat.

Mobiilisatama-hankkeessa tarkasteltiin ensimmäisen kerran toimintojen kokonaisuutta eri näkökulmista. Tiedonvaihto satamatoimijoiden kesken oli tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta. Jokainen lukuisista sataman toimijoista toimii itsenäisesti ja vaihtaa tietoa toistensa kanssa tuntematta riittävästi partnereittensa toimintaa, tavoitteita tai haasteita.

Informaatiokeskus avustaa sataman toimijoita työssään ja lisäksi se on paikka, jossa häiriöistä voidaan ilmoittaa yleisesti kaikille. Käytännössä informaatiokeskusta olisi mahdollista käyttää myös rajajonotusjärjestelmänä, jolloin sieltä olisi mahdollista ilmoittaa rajalle tiedot tulevasta liikenteestä ennakkoon.

Vuonna 2011 hanke voitti Innosuomi palkinnon. (INNOSUOMI-kunniakirja)

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 770 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa toimivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Tekes sekä yrityksistä Cursor Oy, HaminaKotka Satama Oy (aiemmin Kotkan Satama Oy), KYMP Oy, SE Mäkinen Oy, Steveco Oy, Suomen 3C Oy, Oy TransPeltola Ltd ja VR-Yhtymä Oy.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys (koordinaattori)
  • Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö

Mobiilisatama_esite

Promoting Information Exchange with a Port Community System – Case Finland

Posti, A., Häkkinen, J. & Tapaninen, U. In: Kersten, W., Blecker, T. & Jahn, C. (eds.): International Supply Chain Management and Collaboration Practices, Proceedings of Hamburg International Conference of Logistics, 8–9 September 2011, Josef Eur Verlag, Köln, pp. 455–474.

Positioning technologies in product tracking

Posti. A., Pulli, H. & Tapaninen, U. In: Hammervoll, T. (ed.) Proceedings of The 23rd Annual NOFOMA Conference: Logistics and Supply Chain Management in a High North perspective, 9–10 June 2011, Harstad, Norway, pages 1005–1022. Saatavissa:

Lataa PDF

Port Community Systems – Case Finland

Posti, A. & Tapaninen, U. Baltic Transport Journal 2/2011.

Lataa PDF

Satamayhteisön informaatiokeskus tiedonvälityksen tehostajana

Posti, A., Häkkinen, J. & Tapaninen, U. Tie & Liikenne 9/2010, s. 8–10.

Lataa PDF

Saving the Baltic sea: the Finnish point of views – Enhancing port related logistics – the Mobile Port project

Lindholm, T. Russian Regional Business Review/Issue 1, 2010.

Lataa PDF

Mobiilisatama-hanke

Jurvanen, N. & Posti, A. Liikenteen suunta 4/2011, s. 38–41.

Lataa PDF

Dry Port Concept, Intermodal Transport and Environmental Impacts of Hinterland Transport in South-East Finland

Henttu, V. & Hilmola, O.-P. Logistics: modern trends of development. St. Petersburg State Engineering University of Economics, 14.–15.4.2011.

Lataa PDF

Financial and Environmental Impacts of Hypothetical Finnish Dry Port Structure

Henttu, V. & Hilmola, O.-P. Research in Transportation Economics (2011) 1-7.

Optimization of Relative Transport Costs of a Hypothetical Dry Port Structure

Henttu, V., Lättilä, L. & Hilmola, O.-P. Transport and Telecommunication, 2011, Volume 12, No 2, 12–19. Transport and Telecommunication Institute, Lomonosova 1, Riga, LV-1019, Latvia

E-Port – Improving the efficiency of Finnish ports with intelligent systems

Posti, A. (ed.) Final report of the Mobile Port project. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku, A 58.

Lataa PDF

Satamayhteisön informaatiokeskus tiedonvälityksen tehostajana

Posti, A., Häkkinen, J., Hyle, J. & Tapaninen, U. (2010). Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 175.

Lataa PDF

Transitoliikenteen hallintajärjestelmät osana Mobiilisatama-projektia

Kuparinen, J. Insinöörityö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Tuotantotalouden koulutusohjelma/kansainvälinen logistiikka.

Siirry julkaisun sivulle >

Sataman informaatiokeskus ja sen rajapinnat

Koskinen, P., Rautiainen, P. & Rinta-Keturi, I. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 179.

Lataa PDF

Tiedonkulun sähköistämismahdollisuuksien kartoittaminen ja priorisointi eri toimijoiden välillä huolitsijan näkökulmasta

Hyle, J. Insinöörityö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma/merikuljetukset ja satamaoperaatiot.

Lataa PDF

Financial and Environmental Impacts of a Dry Port to Support Two Major Finnish Seaports

Henttu, V., Lättilä, L. & Hilmola, O.-P. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportti numero 224.

Regional Survey Study from Dry Port Concept in South-East Finland

Henttu, V. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportti numero 230.

Transshipment Costs of Intermodal Transport in Finnish Context

Henttu, V. & Multaharju, S. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportti numero 234.

Sataman informaatiokeskuksen mahdollisuudet ympäristövaikutusten vähentämisessä

Brunila, O.-P., Posti, A. & Tapaninen, U.Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 183.

Lataa PDF

Toteutusaika

1.8.2009 - 31.12.2011