Tutkimushankkeet

Päättyneet tutkimukset

RescOP

Vapaaehtoisen meripelastustoiminnan kehittäminen Itäisellä Suomenlahdella.

Lue lisää

MIMIC

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeessa kehitettiin analyysityökalu öljyonnettomuuksien riskien ennakoimiseen.

Lue lisää

CAFE

Tavoitteena oli etsiä toimenpiteitä Itämeren alueen meriturvallisuusosaamiseen liittyvien puutteiden korjaamiseksi sekä tapoja turvallisuustiedon käytettävyyden lisäämiseksi.

Lue lisää

STOCA

Study of cargo flows in the Gulf of Finland in emergency situations -hanke analysoi ja simuloi kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa.

Lue lisää

OILRISK

Ympäristöarvot liitetään öljyntorjuntatyöhön hankkeen kehittämissä ainutlaatuisissa öljyntorjuntasovelluksissa.

Lue lisää

Mobile Port

Mobiilisatama-hankkeessa satamille luotiin uudenlainen informaatiokeskus tiedonkulun tehostamiseksi.

Lue lisää

Efficiensea

EfficienSea oli EU:n lippulaivahanke, jonka tavoitteena oli parantaa Itämeren alueen meriturvallisuutta ja ympäristön tilaa sähköisen navigoinnin avulla.

Lue lisää

SAFGOF

Hankeessa toteutettiin liikennemääräskenaarioita, joiden perusteella arvioitiin onnettomuuksien todennäköisyyksien muutoksia ja niiden ympäristövaikutuksia.

Lue lisää