Tutkimushankkeet

Päättyneet tutkimukset

30MILES

Vesistömatkailuhanke ympäristöystävällisen matkailun ja veneilyturvallisuuden edistämiseksi Itäisellä Suomenlahdella.

Lue lisää

WINOIL

Tavoitteena oli kehittää jäänavigoinnin simoilointia ja öljyntorjuntavalmiutta jääolosuhteissa.

Lue lisää

TOPCONS

Merialueiden kestävän käytön suunnitteluun luotiin työkalu, jonka avulla ihmisen toimet ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen.

Lue lisää

MIMIC

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeessa kehitettiin analyysityökalu öljyonnettomuuksien riskien ennakoimiseen.

Lue lisää

RescOP

Vapaaehtoisen meripelastustoiminnan kehittäminen Itäisellä Suomenlahdella.

Lue lisää

CAFE

Tavoitteena oli etsiä toimenpiteitä Itämeren alueen meriturvallisuusosaamiseen liittyvien puutteiden korjaamiseksi sekä tapoja turvallisuustiedon käytettävyyden lisäämiseksi.

Lue lisää

STOCA

Study of cargo flows in the Gulf of Finland in emergency situations -hanke analysoi ja simuloi kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa.

Lue lisää