finished

Tutkimushankkeet

Päättyneet tutkimukset

30MILES

Vesistömatkailuhanke ympäristöystävällisen matkailun ja veneilyturvallisuuden edistämiseksi Itäisellä Suomenlahdella.

Lue lisää

TOPCONS

Merialueiden kestävän käytön suunnitteluun luotiin työkalu, jonka avulla ihmisen toimet ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen.

Lue lisää

WINOIL

Tavoitteena oli kehittää jäänavigoinnin simoilointia ja öljyntorjuntavalmiutta jääolosuhteissa.

Lue lisää

RescOP

Vapaaehtoisen meripelastustoiminnan kehittäminen Itäisellä Suomenlahdella.

Lue lisää