Julkaisut


Tieteelliset julkaisut

Positioning technologies in product tracking

Posti. A., Pulli, H. & Tapaninen, U. In: Hammervoll, T. (ed.) Proceedings of The 23rd Annual NOFOMA Conference: Logistics and Supply Chain Management in a High North perspective, 9–10 June 2011, Harstad, Norway, pages 1005–1022. Saatavissa:

Lataa PDF

Dry Port Concept, Intermodal Transport and Environmental Impacts of Hinterland Transport in South-East Finland

Henttu, V. & Hilmola, O.-P. Logistics: modern trends of development. St. Petersburg State Engineering University of Economics, 14.–15.4.2011.

Lataa PDF

Financial and Environmental Impacts of Hypothetical Finnish Dry Port Structure

Henttu, V. & Hilmola, O.-P. Research in Transportation Economics (2011) 1-7.

Optimization of Relative Transport Costs of a Hypothetical Dry Port Structure

Henttu, V., Lättilä, L. & Hilmola, O.-P. Transport and Telecommunication, 2011, Volume 12, No 2, 12–19. Transport and Telecommunication Institute, Lomonosova 1, Riga, LV-1019, Latvia

Regional Survey Study from Dry Port Concept in South-East Finland

Henttu, V. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportti numero 230.


Muut julkaisut

SAFGOF Handout

Lyhyt tiivistelmä englanniksi

Lataa PDF

Promoting Information Exchange with a Port Community System – Case Finland

Posti, A., Häkkinen, J. & Tapaninen, U. In: Kersten, W., Blecker, T. & Jahn, C. (eds.): International Supply Chain Management and Collaboration Practices, Proceedings of Hamburg International Conference of Logistics, 8–9 September 2011, Josef Eur Verlag, Köln, pp. 455–474.

Port Community Systems – Case Finland

Posti, A. & Tapaninen, U. Baltic Transport Journal 2/2011.

Lataa PDF

Mobiilisatama-hanke

Jurvanen, N. & Posti, A. Liikenteen suunta 4/2011, s. 38–41.

Lataa PDF

Transitoliikenteen hallintajärjestelmät osana Mobiilisatama-projektia

Kuparinen, J. Insinöörityö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Tuotantotalouden koulutusohjelma/kansainvälinen logistiikka.

Siirry julkaisun sivulle >

Transshipment Costs of Intermodal Transport in Finnish Context

Henttu, V. & Multaharju, S. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportti numero 234.

Sataman informaatiokeskuksen mahdollisuudet ympäristövaikutusten vähentämisessä

Brunila, O.-P., Posti, A. & Tapaninen, U.Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 183.

Lataa PDF