Julkaisut


Tieteelliset julkaisut

Utilization of incident reporting in the Finnish maritime industry

Anne Vepsäläinen & Jouni Lappalainen. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A53, 2010.

Lataa PDF

Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa

Hilkka Dufva & Juhani Pekkola. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 61, 2010, 81 s.

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa

Mirva Salokorpi & Jorma Rytkönen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 64, 2010, 113 s.

Financial and Environmental Impacts of a Dry Port to Support Two Major Finnish Seaports

Henttu, V., Lättilä, L. & Hilmola, O.-P. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportti numero 224.


Muut julkaisut

Turvallisuuskulttuurissa riittää merellä vielä kohennettavaa

Kymen Sanomat 18.8.2010

Lataa PDF

Targeting Accident Prone Ships by Their Behaviour and Safety Culture

Kim Salmi. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM 14, Espoo 2010.

Lataa PDF

Viranomaisnäkemykset turvallisuusjohtamisesta


Lauri Juurijoki. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulun koulutusohjelma, Merikapteenin työ 2010.

Lataa PDF

Incident reporting and continuous improvement: poor utilisation of safety measures in maritime industry in 5th International

Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland.
Jouni Lappalainen, Kim Salmi, Pentti Kujala, Ulla Tapaninen. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM 16, Espoo 2010.

Efficiency of the ISM Code in Finnish shipping companies

Juha Heijari & Ulla Tapaninen (eds.). Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A52, 2010.

Lataa PDF

A Review of the Main Conventions and Legislation on the Marine Environment and Sea Rescue – Liabilities for Vessel Source Pollution in the Gulf of Finland

Laura Sariola. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen julkaisuja, 2010.

Lataa PDF

Satamayhteisön informaatiokeskus tiedonvälityksen tehostajana

Posti, A., Häkkinen, J. & Tapaninen, U. Tie & Liikenne 9/2010, s. 8–10.

Lataa PDF

Saving the Baltic sea: the Finnish point of views – Enhancing port related logistics – the Mobile Port project

Lindholm, T. Russian Regional Business Review/Issue 1, 2010.

Lataa PDF

Satamayhteisön informaatiokeskus tiedonvälityksen tehostajana

Posti, A., Häkkinen, J., Hyle, J. & Tapaninen, U. (2010). Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 175.

Lataa PDF

Sataman informaatiokeskus ja sen rajapinnat

Koskinen, P., Rautiainen, P. & Rinta-Keturi, I. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 179.

Lataa PDF

Tiedonkulun sähköistämismahdollisuuksien kartoittaminen ja priorisointi eri toimijoiden välillä huolitsijan näkökulmasta

Hyle, J. Insinöörityö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma/merikuljetukset ja satamaoperaatiot.

Lataa PDF