Julkaisut


Tieteelliset julkaisut

Influence of corporate top management to safety culture – A literature survey

Pekka Räisänen, Turun Ammattikorkeakoulu, Laivalaboratorio

Lataa PDF

Muut julkaisut

St. Petersburg Oil Recovery Training Centre “SPORT”FEASIBILITY STUDY

Jorma Rytkonen, Kari Lampela, Alexey Orekhov,Igor Berezin, Ksenia Shelestand Terhi LindholmKotka –St. Petersburg 2008

Turvallisuusasenteet ovat merenkulussa parantuneet,

Kymen Sanomat 21.11.2008

Lataa PDF

Merenkulun turvallisuusasenteiden kehittymistä tutkitaan Suomenlahdella

Turun Sanomat 21.11.2008

Lataa PDF

Säkerhetskultur till sjöss undersöks

Åbo Underrättelser, tema Sjöfart och logistik (sidan 13) 21.11.2008

Lataa PDF

Merellä asennoidutaan entistä paremmin turvallisuuskysymyksiin

Viikko-Eteenpäin, 27.11.2008

Lataa PDF