Kasvava paine hillitä ympäristötuhoja siirtää kuljetuksia maanteiltä sisävesille