Öljyntorjunnan kehittämisessä rantatorjuntaan varautuminen välttämätöntä