Tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointi käynnistyy

Merikotka-tutkimuskeskus arvioi kansainvälistä tutkimustoimintaansa. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, mitä tutkimustoiminnalla on saatu aikaan ja mihin tutkimusta tulisi jatkossa kohdentaa. Tieteellisen työn lisäksi arvioinnissa huomioidaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus, mikä on yksi Merikotkan keskeisimmistä tavoitteista.

– Yliopistoja arviointeja toteutetaan säännöllisesti, mutta nyt on ensimmäinen kerta kun Merikotkassa tehty tieteellinen työ arvioidaan kokonaisuutena, Aalto yliopiston professori Pentti Kujala kertoo.

Tehtävää varten palkataan asiantuntijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. Kansainvälinen tutkimustoiminnan arviointi on merkittävä askel Merikotka-tutkimuskeskuksen kehittämisessä.

Arviointi käynnistyy syksyllä 2018.