COMPLETE esittäytyi BONUS SYMPOSIUMissa Tallinnassa 17.-19. lokakuuta 2017

COMPLETE-projekti oli esillä BONUS SYMPOSIUM-tapahtumassa “Science delivery for the sustainable use of the Baltic Sea living resources” 17-19. lokakuuta 2017 Tallinnassa (http://www.bonus-inspire.org/symposium). Projektiposteri esitteli hankkeen tavoitteet, kumppanit ja tärkeimmät odotettavissa olevat tulokset.