MIMIC

EU:n Itämeristrategian keskeisiä tavoitteita ovat Itämeren alueen ympäristöarvojen säilyttäminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, alueen houkuttelevuuden lisääminen sekä turvallisuuden parantaminen. Suomenlahdella matkaa päivittäin öljylastissa olevia tankkereita. Öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä mahdollisesti koituvien haittojen minimoimiseksi on tärkeätä suunnata rajalliset resurssit mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Työkalu onnettomuusriskien ennakoimiseen

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeessa Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies, (MIMIC) kehitettiin analyysityökalu, jonka avulla öljyonnettomuuksien riskejä Suomenlahdella voidaan ennakoida. Tutkimusryhmä tarkasteli onnettomuuksien todennäköisyyttä kolmelta eri kannalta.

Yksi oli luotsauspakon laajentaminen Suomenlahdella, toinen oli alusten rakenteiden vahvistaminen. Lisäksi arvioitiin, miten onnettomuusriski vähenisi, jos alusten reittisuunnitelmat olisivat paremmin viranomaisten tiedossa. Tutkimuksen mukaan kustannustehokkain tapa vähentää onnettomuusriskiä on panostaa laivojen reittisuunnitelmiin, jolloin tieto kulkisi paremmin laivan ja valvontakeskuksen välillä.

Järjestelmällinen reittisuunnitelman käyttäminen Suomenlahdella lisäisi tutkimusryhmän laskelmien mukaan kustannuksia vain noin 100 000 euroa vuodessa, mutta riski vähenisi 20 prosenttia.

Onnettomuusriskien lisäksi työkalun avulla voidaan ennakoida riskiä öljyn valumiseen mereen. Kerätyn tiedon perusteella voidaan myös arvioida, montako kertaa vuodessa laivojen on todennäköistä törmätä toisiinsa ja miten todennäköistä on tankkerien ajautuminen karille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työkalua, jonka avulla voidaan ennakoida ja seurata öljyn kulkeutumista vuotopaikalta kohti rantaa. Tiedosta on suurta hyötyä öljyntorjunnan suunnittelussa.

Rahoitus

Hankkeen rahoitti Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007–2013. Sen kokonaisbudjetti oli 2 072 341 euroa.

Yhteistyökumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinointi)
  • Turun yliopisto, Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Swedish Meteorological and Hydrological Institute and Finnish Environment Institute
  • Suomen Ympäristökeskus
  • Tallinnan tekninen yliopisto
  • Tartun yliopisto