Mobile Port

Mobile Port (mobiilisatama) -hankkeessa tavoitteena oli luoda uudenlainen tietokeskus satamaan. Keskus jakaa tietoa satamatoimijoille ja toimii ikään kuin lennonjohtona sataman lastivirtojen suhteen. Keskus lisää tiedonkulkua sekä vähentää ruuhkautumista, virheitä, vahinkoja ja ympäristöhaittoja.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä liikenteen sujuvuutta ja sitä kautta vähentää onnettomuusriskejä, ruuhkautumista, päästöjä ja laatukustannuksia sekä nostaa palvelutasoa. Uudet toimintamallit ja tekniikat nostavat maakunnan kilpailukykyä myös kustannustehokkuuden kautta.  Hankepilotin kohteena oli Kymenlaakson satamat.

Mobiilisatama-hankkeessa tarkasteltiin ensimmäisen kerran toimintojen kokonaisuutta eri näkökulmista. Tiedonvaihto satamatoimijoiden kesken oli tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta. Jokainen lukuisista sataman toimijoista toimii itsenäisesti ja vaihtaa tietoa toistensa kanssa tuntematta riittävästi partnereittensa toimintaa, tavoitteita tai haasteita.

Informaatiokeskus avustaa sataman toimijoita työssään ja lisäksi se on paikka, jossa häiriöistä voidaan ilmoittaa yleisesti kaikille. Käytännössä informaatiokeskusta olisi mahdollista käyttää myös rajajonotusjärjestelmänä, jolloin sieltä olisi mahdollista ilmoittaa rajalle tiedot tulevasta liikenteestä ennakkoon.

Vuonna 2011 hanke voitti Innosuomi palkinnon. (INNOSUOMI-kunniakirja)

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 770 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa toimivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Tekes sekä yrityksistä Cursor Oy, HaminaKotka Satama Oy (aiemmin Kotkan Satama Oy), KYMP Oy, SE Mäkinen Oy, Steveco Oy, Suomen 3C Oy, Oy TransPeltola Ltd ja VR-Yhtymä Oy.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys (koordinaattori)
  • Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö

Mobiilisatama_esite

InnoSuomi 2011 parhaat ratkottu

InnoSuomi 2011 kilpailun toisella palkinnolla palkitaan Turun yliopiston, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Merikotka-tutkimuskeskuksen Mobiilisatama-hanke.

Kymensanomien uutinen aiheesta.