Tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointi käynnistyy

Merikotka-tutkimuskeskus arvioi kansainvälistä tutkimustoimintaansa. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, mitä tutkimustoiminnalla on saatu aikaan ja mihin tutkimusta tulisi jatkossa kohdentaa. Tieteellisen työn lisäksi arvioinnissa huomioidaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus, mikä on yksi Merikotkan keskeisimmistä tavoitteista.

– Yliopistoja arviointeja toteutetaan säännöllisesti, mutta nyt on ensimmäinen kerta kun Merikotkassa tehty tieteellinen työ arvioidaan kokonaisuutena, Aalto yliopiston professori Pentti Kujala kertoo.

Tehtävää varten palkataan asiantuntijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. Kansainvälinen tutkimustoiminnan arviointi on merkittävä askel Merikotka-tutkimuskeskuksen kehittämisessä.

Arviointi käynnistyy syksyllä 2018.

Lapset piirsivät vieraslajeista

Itämerikylä haastoi kesällä Kotkan koululaiset taiteilemaan vieraslajeista. Vieraslajit ovat eläimiä tai kasveja, jotka ovat levinneet uuteen ympäristöön ihmisen toiminnan tuloksena. Vieraslajit ovat merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Lasten taidekisassa vieraslaji sai olla oikea tai kuvitteellinen. Nuorten taiteilijoiden kesken arvottiin Maretariumin pääsylippupaketteja koko perheelle. Yksi palkituista oli 5-vuotias Joanna. Kuvassa Joannan näkemys vieraslajista.

Itämeri-kylä järjestetään vuosittain Kotkan Meripäivien yhteydessä. Tapahtuman järjestämiseen osallistuivat Kotkan kaupungin ympäristökeskus, Luontokoulu Haili, Kymen Vesi Oy, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomen merikalastajain liitto ry.