Publications


Scientific publications

Transforming maritime safety culture – Evaluation of the impacts of the ISM Code on maritime safety culture in Finland

Jouni Lappalainen, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISBN 978-951-29-3777-6

Load PDF

Tutkimuusjulkaisu 2009

Pekka Malvela (toim.), Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B.
ISBN (PDF) 978-952-5681-37-6

Load PDF

Safety performance indicators for maritime safety management – Literature review

Risto Jalonen ja Kim Salmi. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM, Espoo 2009.

Load PDF

Influence of Corporate Top Management to Safety Culture – A Literature Survey

Pekka Räisänen. Turun ammattikorkeakoulu. Reports from Turku University of Applied Sciences 88, Turku 2009. ISBN (PDF) 978-952-2161-04-8

Load PDF

Accident analysis; The tool for risk evaluation

Heini Kiuru ja Kim Salmi. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM, Espoo 2009.

Meriympäristöön ja meripelastukseen liittyvät keskeiset sopimukset ja lainsäädäntö — Vastuut Suomenlahden alusöljyvahingoissa

Laura Sariola. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Maanmittaustieteiden laitos. Diplomityö, 2009.

Load PDF

Other publications

Merellä asennoidutaan entistä paremmin turvallisuuskysymyksiin

Viikko-Eteenpäin, 27.11.2008

Load PDF

Jopa viidennes aluksista ei läpäise turvallisuustarkastuksia

Turun Sanomat 11.2.2009

Load PDF

Meriliikenteen valvonta automatisoituu

Automaatioväylä 3/2009

Load PDF

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien vertailu – Tutkimusraportti

Timo Kunttu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulku ja logistiikka. Kotka 2009.

Maritime personnel’s safety attitudes

Jouni Lappalainen, Ulla Tapaninen. University of Turku Centre for Maritime Studies.
IAME2009 conference, “Understanding Shipping Markets”, Copenhagen the 24th – 26th of June 2009 (oral presentation, unpublished).

Load PDF

Safety culture and maritime personnel´s safety attitudes – Interview Report

Jouni Lappalainen & Kim Salmi. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A48, 2009.

Load PDF

Turvallisuusjohtaminen moniammatillisessa viranomaisverkostossa

Hilkka Dufva, Anneli Airola, Tommy Ulmanen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009.

Load PDF