METKU

Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen

  • < Takaisin
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Merenkulun kansainvälisen luonteen ja perinteiden vuoksi turvallisuusriskit ovat haaste. Merillä on aina seilattu vapaasti, mutta nyt liikenteen kasvu edellyttää jopa lentoliikenteen kaltaista seurantaa ja ohjausta. Suomen varustamot onkin havaittu hyvi ksi esimerkeiksi läheltä piti-tilanteiden, työ -ja liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Tutkimushanke Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen (METKU) selvitti, miten meriliikenteen turvallisuuskulttuuria voidaan  parantaa.

Rahoitus

Hankkeen budjetti oli 730 000 euroa ja se oli osa EU:n Etelä-Suomen EAKR -ohjelmaa. Hankkeen muita rahoittajia olivat Kotkan kaupunki, Etelä-Suomen maakuntien liittouma sekä yritysryhmän jäsenet.

Kumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
  • Teknillinen korkeakoulu
  • Kymenlaakson- ja Turun ammattikorkeakoulut

 

Turvallisuuskulttuurissa riittää merellä vielä kohennettavaa

Kymen Sanomat 18.8.2010

Lataa PDF

Turvallisuusasenteet ovat merenkulussa parantuneet,

Kymen Sanomat 21.11.2008

Lataa PDF

Merenkulun turvallisuusasenteiden kehittymistä tutkitaan Suomenlahdella

Turun Sanomat 21.11.2008

Lataa PDF

Säkerhetskultur till sjöss undersöks

Åbo Underrättelser, tema Sjöfart och logistik (sidan 13) 21.11.2008

Lataa PDF

Merellä asennoidutaan entistä paremmin turvallisuuskysymyksiin

Viikko-Eteenpäin, 27.11.2008

Lataa PDF

Influence of corporate top management to safety culture – A literature survey

Pekka Räisänen, Turun Ammattikorkeakoulu, Laivalaboratorio

Lataa PDF

Transforming maritime safety culture – Evaluation of the impacts of the ISM Code on maritime safety culture in Finland

Jouni Lappalainen, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISBN 978-951-29-3777-6

Lataa PDF

Jopa viidennes aluksista ei läpäise turvallisuustarkastuksia

Turun Sanomat 11.2.2009

Lataa PDF

Meriliikenteen valvonta automatisoituu

Automaatioväylä 3/2009

Lataa PDF

Tutkimuusjulkaisu 2009

Pekka Malvela (toim.), Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B.
ISBN (PDF) 978-952-5681-37-6

Lataa PDF

Safety performance indicators for maritime safety management – Literature review

Risto Jalonen ja Kim Salmi. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM, Espoo 2009.

Lataa PDF

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien vertailu – Tutkimusraportti

Timo Kunttu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulku ja logistiikka. Kotka 2009.

Influence of Corporate Top Management to Safety Culture – A Literature Survey

Pekka Räisänen. Turun ammattikorkeakoulu. Reports from Turku University of Applied Sciences 88, Turku 2009. ISBN (PDF) 978-952-2161-04-8

Lataa PDF

Maritime personnel’s safety attitudes

Jouni Lappalainen, Ulla Tapaninen. University of Turku Centre for Maritime Studies.
IAME2009 conference, “Understanding Shipping Markets”, Copenhagen the 24th – 26th of June 2009 (oral presentation, unpublished).

Lataa PDF

Safety culture and maritime personnel´s safety attitudes – Interview Report

Jouni Lappalainen & Kim Salmi. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A48, 2009.

Lataa PDF

Turvallisuusjohtaminen moniammatillisessa viranomaisverkostossa

Hilkka Dufva, Anneli Airola, Tommy Ulmanen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009.

Lataa PDF

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toteutus satamissa ja niissä toimivissa yrityksissä

Annika Koivistoinen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot, 2009

Lataa PDF

Accident analysis; The tool for risk evaluation

Heini Kiuru ja Kim Salmi. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM, Espoo 2009.

Meriympäristöön ja meripelastukseen liittyvät keskeiset sopimukset ja lainsäädäntö — Vastuut Suomenlahden alusöljyvahingoissa

Laura Sariola. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Maanmittaustieteiden laitos. Diplomityö, 2009.

Lataa PDF

Targeting Accident Prone Ships by Their Behaviour and Safety Culture

Kim Salmi. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM 14, Espoo 2010.

Lataa PDF

Viranomaisnäkemykset turvallisuusjohtamisesta


Lauri Juurijoki. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulun koulutusohjelma, Merikapteenin työ 2010.

Lataa PDF

Incident reporting and continuous improvement: poor utilisation of safety measures in maritime industry in 5th International

Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland.
Jouni Lappalainen, Kim Salmi, Pentti Kujala, Ulla Tapaninen. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM 16, Espoo 2010.

Efficiency of the ISM Code in Finnish shipping companies

Juha Heijari & Ulla Tapaninen (eds.). Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A52, 2010.

Lataa PDF

Utilization of incident reporting in the Finnish maritime industry

Anne Vepsäläinen & Jouni Lappalainen. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A53, 2010.

Lataa PDF

A Review of the Main Conventions and Legislation on the Marine Environment and Sea Rescue – Liabilities for Vessel Source Pollution in the Gulf of Finland

Laura Sariola. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen julkaisuja, 2010.

Lataa PDF

Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa

Hilkka Dufva & Juhani Pekkola. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 61, 2010, 81 s.

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa

Mirva Salokorpi & Jorma Rytkönen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 64, 2010, 113 s.

Toteutusaika

1.1.2008 - 31.12.2010