METKU

Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen
  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Merenkulun kansainvälisen luonteen ja perinteiden vuoksi turvallisuusriskit ovat haaste. Merillä on aina seilattu vapaasti, mutta nyt liikenteen kasvu edellyttää jopa lentoliikenteen kaltaista seurantaa ja ohjausta. Suomen varustamot onkin havaittu hyvi ksi esimerkeiksi läheltä piti-tilanteiden, työ -ja liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Tutkimushanke Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen (METKU) selvitti, miten meriliikenteen turvallisuuskulttuuria voidaan  parantaa.

Rahoitus

Hankkeen budjetti oli 730 000 euroa ja se oli osa EU:n Etelä-Suomen EAKR -ohjelmaa. Hankkeen muita rahoittajia olivat Kotkan kaupunki, Etelä-Suomen maakuntien liittouma sekä yritysryhmän jäsenet.

Kumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
  • Teknillinen korkeakoulu
  • Kymenlaakson- ja Turun ammattikorkeakoulut

 

Tutkimuusjulkaisu 2009

Pekka Malvela (toim.), Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B.
ISBN (PDF) 978-952-5681-37-6

Maritime personnel’s safety attitudes

Jouni Lappalainen, Ulla Tapaninen. University of Turku Centre for Maritime Studies.
IAME2009 conference, “Understanding Shipping Markets”, Copenhagen the 24th – 26th of June 2009 (oral presentation, unpublished).

Toteutusaika

1.1.2008 - 31.12.2010